Forsaleden vandra och bo i Hugsnäset

Forsaleden är en riktig pärla till vandringsled och den är belägen en halvtimmes bilfärd från våra stugor i Hugsnäset. Forsaområdet är fascinerande och sägenomspunnet med kulturlämningar, storslagen natur och ett naturligt utformat äventyrsbad där naturen själv skapat vattenfall och laxtrappa. Startar du från norr hittar du bad i naturligt formade bassänger och rutschkanor. 

Forsaleden är en 7 km lång skogsstig längs Forsaån genom bitvis stenig terräng över bro och träspång. Längs leden finns vattenfall, strömmar och dammar. Här finns en mängd ovanliga växtarter som bland annat beror på den kalkhaltiga berggrunden. Du kan starta leden från två håll, norra eller södra parkeringen. Aktuell karta är Terrängkartan 687 Gällö. (Sök på "Forsaleden norra parkeringen" på GPS:en om du kommer med bil).

Forsaleden kultur bjuder på många olika upplevelser

Forsagården: Här finns rester efter socknens största och mest anrika gård. Forsagårdens ödesböle minner om en gård som varit i hävd redan på vikingatiden. Läs mer på www.forsa.selnk till annan webbplats ppnas i nytt fnster   kartlänk Google Mapslnk till annan webbplats ppnas i nytt fnster

Hällmålningar: Det finns totalt fem hällmålningar från stenåldern spridda runt hela Forsaån. De är ytterst sällsynta, skapades för över 3000 år sedan och hittades 1992.

Järnåldersgrav: Alldeles vid sjöstranden, markerat, ligger ett tillsynes obetydligt stenröse som tros härröra från järnåldern 500 f.Kr. – 1050 e.Kr. Graven finns efter ca 3 km vandring norrifrån.

Stenåldersboplatser: I nordvästra delen av Kvarnselet, vid strandkanten, finns en boplats och vid långnäset ett par stycken. Vid Forsanäset finns skörbränd sten som användes till matlagning. Här kan man också hitta avslag av kvarts eller kvartsit samt rester av redskapstillverkning.

Fångstgropar: Den äldsta fångstgropen i området är daterad till år 3175 f.Kr.

Den gungande stenen: En ”vippsten” som väger omkring 120 ton.

Minnesmärke: En vitmålad stolpe påminner om tre människor som drunknat strax utanför stolpen. En mamma från Forsa gick över isen för att hämta hem sina två söner till jullovet, varpå alla tre gick ner sig och drunknade 1895.

aktiviteter577jpg
20190711_153650jpg

Hugsnäset Stugor & FiskeDu bor fint och sjönära i våra stugor Innersta Friden, Sjöstugan, Bagarstugan och Flottarstugan. 
Boka på hemsidan www.hugsnaset.se eller så hittar du oss på Booking.com Tryck här för länk

hugsnaset1540jpg